رتبه بندی این آیتم
رتبه 5 در 3 رای

Get values of configuration.php paramaters in joomla 1.6 & 1.7 by this codes:

 

$config =& JFactory::getConfig();
$host =   $config->getValue( 'host' );

 دارکوب نام و علامت تجاری ثبت شده این مجموعه می باشد