رتبه بندی این آیتم
رتبه 5 در 1 رای

پیش نیاز های هاستینگ برای جوملا 2.5 و 1.7 و 1.6

نرم افزارپیشنهاد شدهحداقلسایر اطلاعات
PHP5.3 +5.2.4 +http://www.php.net
MySQL5.0.4 +5.0.4 +http://www.mysql.com
Apache
(with mod_mysql, mod_xml,
and mod_zlib)
2.x +2.x +http://www.apache.org
Microsoft IIS77http://www.iis.net

پیش نیاز های هاستینگ برای جوملا 3

نرم افزارپیشنهاد شدهحداقلسایر اطلاعات
PHP5.3.1 +5.3.1 +http://www.php.net
MySQL (InnoDB support required)5.1 +5.1 +http://www.mysql.com
Apache
(with mod_mysql, mod_xml,
and mod_zlib)
2.x +2.x +http://www.apache.org
Microsoft IIS77http://www.iis.net

پیش نیازهای هاستینگ برای جوملا 1.5

نرم افزارپیشنهاد شدهحداقلسایر اطلاعات
PHP*5.2 +4.3.10http://www.php.net
MySQL**4.1.x +3.23http://www.mysql.com
Apache***
(with mod_mysql, mod_xml,
and mod_zlib)
2.x +1.3http://www.apache.org
Microsoft IIS****76http://www.iis.netطراحی سایت دارکوب | هاست دارکوب | دارکوب نام و علامت تجاری ثبت شده این مجموعه می باشد