رتبه بندی این آیتم
رتبه 3 در 6 رای

جهت اعتبار سنجی کد ملی کاربران در وب سایت طراحی شده تابع زیر را در اعتبار سنجی جاوا اسکریپت خود اضافه نمایید

function checkMelliCode(varmellicode)
{
var meli_code;
meli_code=varmellicode.value;
if (meli_code.length == 10)
{
if(meli_code=='1111111111' ||
meli_code=='0000000000' ||
meli_code=='2222222222' ||
meli_code=='3333333333' ||
meli_code=='4444444444' ||
meli_code=='5555555555' ||
meli_code=='6666666666' ||
meli_code=='7777777777' ||
meli_code=='8888888888' ||
meli_code=='9999999999' )
{
alert("کد ملی صحیح نمی باشد");
objcode.focus();
return false;
}
c = parseInt(meli_code.charAt(9));
n = parseInt(meli_code.charAt(0))*10 +
parseInt(meli_code.charAt(1))*9 +
parseInt(meli_code.charAt(2))*8 +
parseInt(meli_code.charAt(3))*7 +
parseInt(meli_code.charAt(4))*6 +
parseInt(meli_code.charAt(5))*5 +
parseInt(meli_code.charAt(6))*4 +
parseInt(meli_code.charAt(7))*3 +
parseInt(meli_code.charAt(8))*2;
r = n - parseInt(n/11)*11;
if ((r == 0 && r == c) || (r == 1 && c == 1) || (r > 1 && c == 11 - r))
{
return true;
}
else
{
alert("کد ملی صحیح نمی باشد");
objcode.focus();
return true;
}
}
else
{
return true;
}مقالات طراحی سایت | اخبار طراحی سایت | مقالات دیجیتال مارکتینگ | آموزشگاه دارگوب | سایت درج آگهی
طراحی سایت دارکوب | هاست دارکوب | دارکوب نام و علامت تجاری ثبت شده این مجموعه می باشد