رتبه بندی این آیتم
رتبه 5 در 1 رای

ثبت این دامین به این دلیل انجام می شود که بعضی شرکت های خارجی که ایران را تحریم نموده اند با دامنه هایی که به طریقی ارتباط ثبت شدن آن دامنه در ایران وجود داشته باشد کار نمی کنند به همین دلیل دامنه هایی با آدرس مالک هایی جز مالک ایرانی انجام می شود.

جهت ثبت دامنه هایی با اطلاعات مالکیت غیر ایرانی کلیک نمایید.مقالات طراحی سایت | اخبار طراحی سایت | مقالات دیجیتال مارکتینگ | آموزشگاه دارگوب | سایت درج آگهی
طراحی سایت دارکوب | هاست دارکوب | دارکوب نام و علامت تجاری ثبت شده این مجموعه می باشد